Regulamin

  1. Jak zgłaszać udział w konferencji szkoleniowej? 

Należy wysłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z numerem prawa wykonywania zawodu. Umożliwi to prawidłowe wystawienie faktury za konferencję szkoleniową oraz wypisanie dyplomu. Przyjmujemy przedpłaty w wysokości 100% odpłatności za udział w naszych wydarzeniach. Prosimy o przestrzeganie terminów dokonywania przedpłat podanych na stronie konferencji.

Jeżeli dokonacie Państwo wpłaty i nie wyślecie karty zgłoszenia lub innych danych niezbędnych do wystawienia faktury, Wasza wpłata w ciągu 10-ciu dni zostanie zwrócona.

 

  1. Co decyduje o zakwalifikowaniu na konferencję szkoleniową?

Nadesłanie karty zgłoszenia i dokonanie wpłaty, a następnie przesłanie dowodu dokonania wpłaty. Wniesienie opłaty za formy kształcenia oznacza akceptację regulaminu.

Wpłata powinna być dokonana najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem kursu i konferencji szkoleniowej. Po tym terminie będzie możliwość zapisania się z listy rezerwowej.

Firma Polkard, w przypadku zbyt małej liczby chętnych lub zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji szkoleniowej nie później niż 3 tygodnie przed jej rozpoczęciem. O odwołaniu organizator bezzwłocznie informuje osoby zapisane i zwraca wpłacone środki osobom za udział w ww. wydarzeniu, które takiej wpłaty dokonały.

 

  1. Konferencje szkoleniowe przeznaczone są:

Dla absolwentów studiów stomatologicznych, lekarzy stomatologów, chirurgów szczękowych, techników dentystycznych oraz pokrewnych specjalizacji.

 

  1. Rezygnacja z konferencji szkoleniowej:

Na 30-15 dni przed jej rozpoczęciem zwracamy 50% opłaty. 14 dni przed ww. wydarzeniem, nie zwracamy wpłat!

 

  1. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

tel. (89) 541 83 83 (pn. – pt. w godz. 8.00 – 16.00)

e-mail: polkard@polkard.pl