Dr n. med. Beata Tokarczuk

Jest absolwentką Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalizację I stopnia ze Stomatologii Ogólnej i specjalizacja II stopnia z Ortodoncji uzyskała w Warszawie. Obroniła pracę doktorską pt. „Ocena biokompatybilności łuków ortodontycznych w badaniach in vitro”. Odbyła wiele kursów podyplomowych w kraju i za granicą m.in. w Finlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Pracowała w przychodniach ortodontycznych we Wrocławiu, obecnie prowadzi prywatny gabinet ortodontyczny. W latach 1998-2010 była nauczycielem Teorii Ortodoncji w Policealnym Studium Techniki Dentystycznej KM Dental we Wrocławiu. Jest wykładowcą Studium Kształcenia Praktycznego w Ortodoncji w Warszawie oraz firmie Esdent, gdzie prowadzi kusy ortodontyczne dla lekarzy ogólnie praktykujących, jest kierownikiem specjalizacji.

Beata Tokarczuk jest członkiem wielu towarzystw naukowych: PTO, PTS (Członek Zarządu), Honorowym Członkiem, pomysłodawcą i współzałożycielem PTTO, a także EOS, WFO, SIDO. Brała czynny udział w organizacji wielu kongresów i zjazdów naukowych PTTO, PTO i PTS, będąc członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych. Wielokrotnie była zaproszonym gościem zjazdów międzynarodowych stowarzyszeń techników ortodontycznych, z którymi ściśle współpracuje: OTA – Brytyjskie Towarzystwo Techników Ortodontycznych, GK – Niemieckim Towarzystwem Techniki Ortodontycznej, ORTEC – Włoskie Towarzystwo Techników Ortodontycznych.

Wielokrotnie występowała na posiedzeniach naukowych i kongresach, między innymi: „Zastosowanie włókien szklanych w ortodoncji”, „Ocena współpracy kliniczno-laboratoryjnej w ortodoncji”, „Alergia w ortodoncji”.

Była zaproszona do wygłoszenia wykładu Allergy in orthodontics na zaproszenie OTA na Kongresie Brytyjskiego Towarzystwa Ortodontycznego w 2016 roku w Brighton.

Zainteresowania zawodowe to aparaty zarówno stałe jak i zdejmowane, biozgodność materiałów, alergie oraz problemy retencji.