Dr n med. Piotr Fabjański

Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi. Dr n.med. lekarz stomatolog z ponad czterdziestopięcioletnią praktyką, specjalista II° protetyki stomatologicznej i stomatologii ogólnej.
Jest adiunktem w Zakładzie Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Stworzył wraz z mgr Janem Wojciechowskim koncepcję studiów wyższych dla techników dentystycznych, która zaowocowała powołaniem w roku 2000 pierwszego w Polsce kierunku Technik Dentystycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Jest założycielem Zakładu Technik Dentystycznych w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w którym do 2010 roku pełnił obowiązki kierownika. Pełnił funkcję Przewodniczącego Ministerialnej Komisji ds. Nauczania na Kierunku Techniki Dentystyczne w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Twórca innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie techniki dentystycznej opisywanych w pracach licencjackich realizowanych na Kierunku Techniki Dentystyczne. Jest uczestnikiem licznych kongresów, konferencji i kursów organizowanych w kraju i za granicą oraz autorem wielu znaczących wystąpień i publikacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej i techniki dentystycznej. Członek Rady Naukowej magazynu „Nowoczesny Technik Dentystyczny”.