Lek. stom. Piotr Smołka

Ukończył studia wyższe na Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 2000 uzyskał tytuł specjalisty ortodonty a od 2008 roku kształci lekarzy specjalistów w tej dziedzinie. Na swoim koncie ma liczne wystąpienia i wykłady we współpracy z  Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Techniki Ortodontycznej, Polskim Towarzystwem Ortodontycznym oraz publikacje w pismach branżowych. Jest autorem polskiego programu komputerowego „Ortodoncja”, który służy m.in. do pomiarów i analiz zdjęć rtg i modeli diagnostycznych, oraz planowania leczenia ortodontycznego i prowadzenia dokumentacji medycznej.