Mgr tech. dent. Grzegorz Piątkowski

Technik dentystyczny zajmujący się zawodowo pełnym spectrum ortodoncji laboratoryjnej. Dzięki współpracy ze wspaniałymi specjalistami ortodoncji ma możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce, a dzięki praktyce poszerzać swoją wiedzę teoretyczną. Z techniką jest związany także naukowo i dydaktycznie, jako wykładowca, szkoleniowiec oraz współautor publikacji naukowych. Bierze czynny udział w kursach, zjazdach i konferencjach, wymieniając doświadczenia z technikami dentystycznymi i lekarzami z różnych stron Polski i świata.