Mgr tech. dent. Grzegorz Piątkowski

Technik dentystyczny z wieloletnim stażem dydaktycznym w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi. Był również wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2011 roku prowadzi wraz ze znakomitym zespołem nowoczesne Laboratorium protetyczno-ortodontyczne GREG-DENT. Cały czas doskonali swój warsztat poprzez uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach z zakresu techniki dentystycznej i ortodontycznej. To właśnie ortodoncja stała się jego główną specjalizacją. Dzięki współpracy ze wspaniałymi specjalistami ortodoncji ma możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce, a dzięki praktyce poszerzać swoją wiedzę teoretyczną. Z techniką ortodontyczną jest związany także naukowo i dydaktycznie, jako wykładowca oraz współautor publikacji naukowych. Bierze czynny udział w zjazdach i konferencjach naukowych wymieniając doświadczenia z technikami dentystycznymi i lekarzami z różnych stron Polski i świata.