Tech. dent. Bartłomiej Gordon

Absolwent Medycznego Studium Zawodowego Nr3 w Warszawie. Nauczyciel Zawodu. W 1997 roku założył Zespól Kształcenia Podyplomowego Techników Dentystycznych, obecnie Centrum Edukacyjne IQ B. Gordon. Współwłaściciel kliniki stomatologicznej GORDENT. Autor licznych artykułów z zakresu techniki ortodontycznej. Odznaczony Honorową Złotą Odznaką PTTD za wkład wniesiony w rozwój techniki ortodontycznej. Prowadzi kursy, szkolenia, praktyki zawodowe oraz wykłady z zakresu techniki dentystycznej w specjalności ortodoncja.