Lekarz Stomatolog Anna Czopor

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2016r., a już w 2017 otworzyła własną praktykę stomatologiczną. W trakcie studiów przeprowadzała wykłady z najnowszych technologii 3D w stomatologii i ortodoncji, a w 2017r. wykład na konferencji FDI- World Dental Federation, Section of Defense Forces Dental Services NATO. W latach 2018-2019 odbyła Mistrzowski Staż Implantologiczny w Duda Clinic College of Dental Medicine uzyskując szczególne kwalifikacje umożliwiające prowadzenie Praktyki Implantologicznej i Implantoprotetycznej certyfikowanej przez Duda Clinic College. W 2019r. rozpoczęła studia podyplomowe na University for Digital Technologies in Medicine & Dentistry in Luxembourg na kierunku Master of Science in Orthodontics.