Tech. dent. Michał Dudkowski

Technik dentystyczny. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych laboratoriach techniki dentystycznej. Specjalizuje się w nowoczesnych technologiach cyfrowych używanych w dentystyce. Wiedzę oraz praktykę w tym zakresie zdobył uczestnicząc w wielu zaawansowanych, zagranicznych szkoleniach oraz poprzez lata pracy z zastosowaniem różnych systemów światowych liderów. Obecnie zatrudniony jako Dyrektor Działu CAD-CAM w firmie Denon Dental. Prowadzi szkolenia oraz prezentacje z zakresu technologii nowej generacji.